Coláiste Ghlór na Mara

Gaelcholáiste nua Lán-Ghaeilge Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara.  Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Ta an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh.

Coláiste Ghlór na Mara Coláiste Ghlór na Mara, Naul Road, Clogheder, Balbriggan, County Dublin, Ireland
Aug 03, 2021
Full Time
Is mian le Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín folúntas a líonadh sa Ghaeilge. Conradh suas chuig 22 uair an chloig sa tseachtain ar théarma seasta a bheidh i gceist faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna. Ní mór d’iarrthóirí cumas ard Ghaeilge a bheith acu. Is fostóir comhionannais deiseanna í Coláiste Ghlór na Mara. Gaelcholáiste Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara. Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Ta an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh. Beidh 450 dalta sa scoil i Meán Fómhair, 2021. Deis iontach a bheadh ann d’aon mhúinteoir go bhfuil suim acu i bhforbairt scileanna ceannaireachta agus i ndul chun cinn gairme. Beidh suas chuig 22 uair a chloig ar fáil ag braith ar an meascán d’ábhair.
Coláiste Ghlór na Mara Baile Brigín, County Dublin, Ireland
Aug 03, 2021
Full Time
Is mian le Coláiste Ghlór na Mara cúntóir riachtanais speisialta a earcú don scoilbhliain 2021/22 ag tosú ar an 25ú Lúnasa, 2021.
Coláiste Ghlór na Mara Coláiste Ghlór na Mara, Naul Road, Clogheder, Balbriggan, County Dublin, Ireland
Aug 03, 2021
Part Time
Coláiste Ghlór na Mara wishes to recruit a bus escort to accompany the students from our AS class in the mornings and afternoons. The position is 3.5 hours per day. Please email priomhoide@cgnm.ie  to apply. Please phone 01 8416269 for telephone enquiries.