Coláiste Ghlór na Mara

Gaelcholáiste nua Lán-Ghaeilge Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara.  Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Ta an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh.

May 16, 2022
Full Time
Coláiste Ghlór na Mara Coláiste Ghlór na Mara, Naul Road, Clogheder, Balbriggan, County Dublin, Ireland
Is mian le Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín folúntas a líonadh sa Stair agus sa Ghaeilge.  Conradh suas chuig 22 uair an chloig sa tseachtain ar théarma seasta a bheidh i gceist faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna. Ní mór d’iarrthóirí cumas an-ard Ghaeilge a bheith acu. Is fostóir comhionannais deiseanna í Coláiste Ghlór na Mara. Gaelcholáiste Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara. Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Ta an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh. Beidh 470 dalta sa scoil i Meán Fómhair, 2022. Deis iontach a bheadh ann d’aon mhúinteoir go bhfuil suim acu i bhforbairt scileanna ceannaireachta agus i ndul chun cinn gairme. Beidh suas chuig 22 uair a chloig ar fáil ag braith ar an meascán d’ábhair.
May 16, 2022
Full Time
Coláiste Ghlór na Mara Coláiste Ghlór na Mara, Naul Road, Clogheder, Balbriggan, County Dublin, Ireland
Is mian le Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín folúntas a líonadh sa Bhéarla, sa Ghaeilge agus sa Chorp Oideachas.  Conradh suas chuig 22 uair an chloig sa tseachtain ar théarma seasta a bheidh i gceist faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna. Ní mór d’iarrthóirí cumas an-ard Ghaeilge a bheith acu. Is fostóir comhionannais deiseanna í Coláiste Ghlór na Mara. Gaelcholáiste Ilchreidmheach í Coláiste Ghlór na Mara. Tá foirgneamh ollmhór nua againn le hacmhainní den scoth ar fáil le haghaidh gach ábhar. Ta an scoil lonnaithe i suíomh álainn gar don bhfarraige i dtuaisceart Bhaile Brigín. Tá an scoil ag dul i méid go tapaidh. Beidh 470 dalta sa scoil i Meán Fómhair, 2022. Deis iontach a bheadh ann d’aon mhúinteoir go bhfuil suim acu i bhforbairt scileanna ceannaireachta agus i ndul chun cinn gairme. Beidh suas chuig 22 uair a chloig ar fáil ag braith ar an meascán d’ábhair.