Gael-Choláiste Chill Dara

  • Seanbhóthar Luimnigh, Nás na Ríogh, Co Chill Dara
  • www.gccd.ie

Is meánscoil LánGhaeilge é Gael-Choláiste Chill Dara faoin bhForas Pátrúnachta a bunaíodh i 2003. Is gá go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge ag iarrthóirí agus é a bheith ar a gcumas acu feidhmiú go huile is go hiomlán trí mheán na Gaeilge.  Tuilleadh eolais ar fáil ag www.gccd.ie