English/RE Teacher

 • Scoil Chaitríona
 • Glasnevin, Dublin 9
 • Jun 05, 2019
Full Time Civic Social and Political Education English Religious Education Social, Personal and Health Education

Job Description

Scoil Chaitríona welcomes applications from suitably qualified persons for the position of teacher in Scoil Chaitríona  in the school year 2019-2020 in the following subjects:

 • English
 • Religion
 • CSPE
 • SPHE

This is a position arising from a parental leave. Vacancies are subject to the approval of the Department of Education and Skills. 


Applicants must submit:
1. Letter of application
2. CV
3. Application form available at www.scoilchaitriona.ie/iarratas
4. Names and contact details of referees. 

Cuireann Scoil Chaitríona fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cuí cháilithe sna hábhair seo a leanas: 

 • Béarla
 • Teagasc Creidimh
 • OSSP 
 • OSPS

i gcóir phost teagaisc a d'fhéadfaidh a bheith ar fáil i 2019-2020. Is post e seo a bheidh ann de bharr saoire tuismitheora. 


 Is scoil lánghaeilge  í Scoil Chaitríona agus bheadh líofacht i nGaeilge cabhrach.

Fograítear an post faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna

Catihfear na doiciméid seo a leanas a sheoladh:
1. Litir iarratais 
2. CV
3. Foirm iarratais ó www.scoilchaitriona.ie/iarratas
4. Ainmmeacha agus sonraí teagmhála de mholtóirí

Workplace

Second Level

Position

Teacher

Contract Term

Substitute Cover

Commencement Date

Aug 26, 2019

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

Jun 11, 2019

Closing time for applications

17.00

Applicants should also include

Cover Letter,   Curriculum Vitae,   Application form,   Named Referees  

Attachements