Cuntóir Riachtanais Speisialta

  • Scoil Chaitríona
  • Dublin, Ireland
  • Jan 14, 2020
Part Time Special Needs Assistant

Job Description

Cuireann Scoil Chaitríona fáilte roimh iarratais ó dhaoine cuí cháilithe i gcomhair phost mar chuntóir riachtanais speisialta. a d'fhéadfaidh a bheith ar fáil i 2019-2020. Is post páirt-aimseartha0.5 de phost iomlan a bheidh ann go deireadh na scoilbliana de 16 uair a chloig in aghaidh na seachtaine. 


Is scoil lánghaeilge í Scoil Chaitríona agus bheidh líofacht i nGaeilge ag teastáil

Fograítear an post faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna

Catihfear na doiciméid seo a leanas a sheoladh:
1. Litir iarratais
2. CV
3.. Ainmmeacha agus sonraí teagmhála de mholtóirí

Scoil Chaitríona welcomes applications from suitably qualified persons for the position of Special Needs Assistant which may be available in the school year 2019-2020. This is a part-time post 0.5 of a post for 16 hours a week to the end of the school year. 

Scoil Chaitríona is an all Irish school and fluency in Irish is required. 

The post is advertised subject to being sanctioned by the Department of Education and Skills. 

The following documents are required for the application:

1. Letter of application

2. CV

3. Names and contact details for referees. 

Workplace

Second Level

Position

Special Needs Assistant

Contract Term

Fixed Term

Commencement Date

Jan 22, 2020

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

Jan 21, 2020

Closing time for applications

16.30

Applicants should also include

Cover Letter,   Curriculum Vitae,   Named Referees