Religion/Teagasc Creidimh

  • Scoil Chaitríona
  • Glasnevin, Dublin 9
  • Aug 19, 2020
Full Time Religious Education

Job Description

Cuireann Scoil Chaitríona fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cuí cháilithe sna habhair seo a leanas: 

Scoil Chaitríona welcomes applications from suitably qualified persons for the position of teacher in Scoil Chaitríona for a fixed-purpose position. 

Religious Education

Appointment to this post is subject to sanction by the DES and to the post not being
required for the 2020-2021 redeployment


Applicants must submit:
1. Letter of application
2. CV

3. Application Form
4. Names and contact details of referees. 

Scoil Chaitriona is an all Irish school and applicants must commit to having a standard of Irish that allows them to teach through the Irish language. 

Teagasc Creidimh

i gcóir post teagaisc. Is conradh cúis seasta a bheidh ann. 
Is scoil lán-Ghaeilge í Scoil Chaitríona agus ní mór do mhúinteoirí teagasc a dhéanamh trí mhean na Gaeilge. Ní mór d’iarrthóirí cumas ard Ghaeilge a bheith acu nó bheith sásta caighdeán cuí a bhaint amach. .

Fograítear an post faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus Scileanna Tagus mura bhfuil an post ann riachtanach le haghaidh ath-imlonnú 2020/21

Caithfear na doiciméid seo a leanas a sheoladh:
1. Litir iarratais 
2. CV

3. Foirm Iarratais 
3. Ainmmeacha agus sonraí teagmhála de mholtóirí

Workplace

Second Level

Position

Teacher

Contract Term

Substitute Cover

Commencement Date

Aug 27, 2020

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

Aug 24, 2020

Closing time for applications

17.00

Applicants should also include

Cover Letter,   Curriculum Vitae,   Application form,   Named Referees  

Attachements