Muinteoir Tíreolas, Gaeilge

  • Scoil Chaitríona
  • Glasnevin, Dublin 9
  • May 04, 2021
Full Time Geography Irish

Job Description

Cuireann Scoil Chaitríona fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cuí cháilithe sna habhair seo a leanas: 

Tíreolas/Gaeilge

i gcóir post teagaisc. Is iconradh téarma seasta a bheidh i gceist. 


Is scoil lán-Ghaeilge í Scoil Chaitríona agus ní mór do mhúinteoirí teagasc a dhéanamh trí mhean na Gaeilge. Ní mór d’iarrthóirí cumas ard Ghaeilge a bheith acu nó bheith sásta caighdeán cuí a bhaint amach. .

Fograítear an post faoi réir an phoist a bheith faomhaithe ag an An Roinn Oideachais agus mura bhfuil an post ann riachtanach le haghaidh ath-imlonnú 2021

Catihfear na doiciméid seo a leanas a sheoladh chuig scoil@scoilchaitriona.ie:
1. Litir iarratais 
2. CV

3. Foirm Iarratais 
3. Ainmmeacha agus sonraí teagmhála de mholtóirí

Scoil Chaitríona welcomes applications from suitably qualified persons for the position of teacher in Scoil Chaitríona for a substitute cover position due to illness  in the following subjects:

Geography/Irish

Appointment to this post is subject to sanction by the DE and to the post not being
required for 2021 redeployment


Applicants must submit to scoil@scoilchaitriona.ie:
1. Letter of application
2. CV

3. Application Form
4. Names and contact details of referees. 

Scoil Chaitriona is an all Irish school and applicants must commit to having a standard of Irish that allows them to teach through the Irish language. 

Workplace

Second Level

Position

Teacher

Contract Term

Fixed Term

Commencement Date

Sep 01, 2020

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

May 14, 2021

Closing time for applications

17.00

Applicants should also include

Cover Letter, Curriculum Vitae, Application form, Named Referees

Attachements