Múinteoir Corp Oideachais/Eolaíochta/Bitheolaíochta

  • Scoil Chaitríona
  • Glasnevin, Dublin 9
  • Jun 21, 2021
Full Time Biology Physical Education Science Social, Personal and Health Education

Job Description

Cuireann Scoil Chaitríona fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cuí cháilithe sna habhair seo a leanas: 

Corp Oideachais/Eolaíocht/Bitheolaíocht/OSPS

i gcóir post teagaisc. Is conradh tearma seasta  a bheidh ann. 


Is scoil lán-Ghaeilge í Scoil Chaitríona.

Caithfear na doiciméid seo a leanas a sheoladh:
1. Litir iarratais 
2. CV

3. Foirm Iarratais (nasc: https://bit.ly/FoirmIarratais21
4. Ainmmeacha agus sonraí teagmhála de mholtóirí

Seol na doiciméid ar fad chuig scoil@scoilchaitriona.ie

Scoil Chaitríona welcomes applications from suitably qualified persons for the position of teacher in Scoil Chaitríona for a fixed-term contract

PE/Biology/Science/SPHE

Applicants must submit:
1. Letter of application
2. CV

3. Application Form (Link : https://bit.ly/FoirmIarratais21)
4. Names and contact details of referees. 

Email all documents to scoil@scoilchaitriona.ie

Scoil Chaitriona is an all Irish school .

Workplace

Second Level

Position

Teacher

Contract Term

Fixed Term

Commencement Date

Sep 01, 2021

Employer Type

Schools

Closing date for applications.

Jun 28, 2021

Closing time for applications

15.30

Applicants should also include

Cover Letter, Curriculum Vitae, Application form, Named Referees

Attachements